Cluster 1 en 2

Definitie

Het onderwijs in cluster 1 en 2 maakt geen deel uit van passend onderwijs. De toelating en financiering gaan buiten de samenwerkingsverbanden om. Cluster 1 is onderwijs aan blinde of slechtziende leerlingen. Cluster 2 is onderwijs aan dove of slechthorende leerlingen.

Is relevant begrip voor

Percentage leerlingen cluster 1 en 2
Percentage leerlingen cluster 1 en 2