Vestiging

Definitie

Schoolvestiging waar de leerling staat ingeschreven.

Toelichting

Met vestiging bedoelen we hier de eenheid die DUO gebruikt voor bekostiging, dus een 4-cijferig brinnummer met een 2-cijferig vestigingsnummer. De naam van de vestiging is de naam zoals die in BRIN bekend is.

De eerste vestiging van een school wordt de hoofdvestiging genoemd. Vervolgens kan er aan een school een nevenvestiging of een tijdelijke nevenvestiging worden toegevoegd.

Is relevant begrip voor

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen
Gewichtenleerlingen
Instroom vanuit primair onderwijs
Leerlingen in apc-gebieden
Oordeel Inspectie
Oordeel Inspectie
Uitstroom naar vervolgonderwijs
Uitstroom naar voortgezet onderwijs
Verplaatsingen naar mijn scholen
Verplaatsingen naar mijn scholen
Verplaatsingen vanaf mijn scholen
Verplaatsingen vanaf mijn scholen