Mbo

Definitie

Het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) bereidt leerlingen voor op de beroepspraktijk of op een vervolgopleiding in het hoger beroepsonderwijs.

Toelichting

We onderscheiden vier niveau's, aangeduid als niveau 1, niveau 2, niveau 3 en niveau 4.

Is relevant begrip voor

AOC
Behaalde diploma's en certificaten (praktijkonderwijs)
Doorstroom naar vervolgonderwijs
Na het praktijkonderwijs