Schoolgaand binnen swv

Definitie

Schoolgaand binnen swv is een filteroptie binnen de groep so-leerlingen die bekostigd worden door het samenwerkingsverband. Het dient om bij de so-leerlingen voor wie het swv een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven een selectie te kunnen maken van degenen die juist wel of juist niet binnen datzelfde swv naar school gaan.

Is relevant begrip voor

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen