Centrale indicatoren

Definitie

Indicatoren waarvan de invulling wordt ontleend aan centraal aangeleverde gegevens, bijvoorbeeld door DUO of de Inspectie; de school controleert deze gegevens en kan een toelichting schrijven

Toelichting

Centrale indicatoren op Scholen op de kaart: