APC-gebieden

Definitie

Apc-gebied staat voor armoedeprobleemcumulatiegebied.

Toelichting

APC gegevens zijn afkomstig van het CBS en worden vervolgens in het 1CijferVO bestand als leerling-kenmerk opgenomen. Het kenmerk APC leerling betreft het aantal leerlingen woonachtig in een APC–gebied, zoals vastgesteld door CBS. Het feit dat een leerling afkomstig is uit een armoedeprobleemcumulatiegebied, wil nog niet zeggen dat een instelling voor deze leerling(en) ook daadwerkelijk extra bekostigd wordt, in verband met de drempelwaarde.

Is relevant begrip voor

Overgaan en zittenblijven