IPTO

Definitie

De integrale personeelstelling onderwijs (IPTO).

Toelichting

Jaarlijks laat het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) de Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO) uitvoeren door CentERdata. Dit is een telling op alle scholen in het voortgezet onderwijs (vo), exclusief praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, waarbij zij aangeven welke lessen er in de week van 1 oktober gegeven zijn en welke leraren zij hadden ingeroosterd. Vervolgens stellen onderzoekers van IPTO, met behulp van DUO-bestanden en eerdere metingen, vast welke lessen bevoegd zijn gegeven. Van de leraren waarvan IPTO niet weet of men bevoegd is, wordt dit nagevraagd bij de school. Vakken waarvoor geen bevoegdheid te bepalen is, worden niet meegenomen in het onderzoek. Meer informatie vindt u in het IPTO rapport 2017 (rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/11/23/ipto-bevoegdheden-en-vakken-in-het-vo).

Peildatum

Lesrooster van 1 oktober

Verversingsdatum

Eind december/begin januari

NB De gegevens van bevoegd gegeven lessen lopen een jaar achter.

Leverancier

CentERdata (TiU)