Register Onderwijsdeelnemers (ROD)

Definitie

ROD wordt beheerd door DUO en heeft de gegevens van alle leerlingen in het onderwijs. Het gaat om het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het universitair onderwijs. Het Register Onderwijsdeelnemers bevat gegevens over de in- en uitschrijving van leerlingen, en over examens en diploma’s.

Is relevant begrip voor

Aanbod
Algemene gegevens school
De leerlingen
Doorstroom naar vervolgonderwijs
Examencijfers
Instellingsniveau
Overgaan en zittenblijven
Profielkeuze
Schooladvies en plaatsing
Slaagpercentage
Voorlopige examenbestand