Direct personeel

Definitie

Onderwijsgevend personeel en direct ondersteunend personeel.

Toelichting

Direct ondersteunend personeel is het personeel dat niet onderwijsgevend is, maar wel het onderwijsproces direct ondersteunt, zoals bijvoorbeeld een klassenassistent. Zie ook personeelsindeling.

Onderwijsgevend personeel is benoembaar/bekwaam onderwijspersoneel dat in direct contact met de leerling/deelnemer onderwijs verzorgt dat systematisch en planmatig die leerling ondersteunt bij de verwerving van kennis, inzicht en vaardigheden.