ISK

Definitie

ISK is de afkorting van Internationale Schakelklas. Het is een klas met leerlingen van buiten Nederland die Nederlands leren om daarna weer in het reguliere onderwijs te kunnen doorstromen.

Toelichting

ISK leerlingen worden meegenomen in alle berekeningen

Is relevant begrip voor

Aanbod
Algemene gegevens school
De leerlingen
Doorstroom naar vervolgonderwijs
Examencijfers
Overgaan en zittenblijven
Profielkeuze
Slaagpercentage