Peildatum

Definitie

De peildatum is het moment in het schooljaar waar naar gekeken wordt bij het bepalen van de gegevens. De meest gebruikte peildatum is 1 oktober, dit is ook de peildatum die wordt gebruikt bij het vaststellen van de bekostiging. Bijna alle indicatoren gebruiken deze peildatum, maar voor de duidelijkheid staat het altijd rechts bovenin bij de indicator vermeld. Ook de indicatoren voor doorstroom en verplaatsingen maken gebruik van deze peildatum. Om te bepalen wat er in een jaar veranderd is, wordt de stand van 1 oktober in het ene schooljaar vergeleken met de stand van 1 oktober in het volgende of vorige schooljaar.

Is relevant begrip voor

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen
Deelnamepercentage
Deelnamepercentage
Gewichtenleerlingen
Instroom vanuit primair onderwijs
Leerlingen in apc-gebieden
Peildatum 1 februari
Peildatum 1 februari
Percentage leerlingen cluster 1 en 2
Percentage leerlingen cluster 1 en 2
Uitstroom naar vervolgonderwijs
Uitstroom naar voortgezet onderwijs
Verplaatsingen naar mijn scholen
Verplaatsingen naar mijn scholen
Verplaatsingen vanaf mijn scholen
Verplaatsingen vanaf mijn scholen