Voorlopige examenbestand

Definitie

Elk jaar moeten vo-scholen de resultaten van de schoolexamens (SE) en centrale examens (CE) aan DUO doorgeven. Deze worden vastgelegd in het Basisregister Onderwijs (BRON). Het eindcijfer is het gemiddelde van beide.

Toelichting

De voorlopige examencijfers zijn de cijfers die in augustus bij DUO bekend waren. Het kan zijn dat deze cijfers afwijken van de definitieve examencijfers. Bij de voorlopige examencijfers kunnen resultaten uit het tweede en derde tijdsvak ontbreken.

Peildatum

1 oktober

Verversingsdatum

September

Leverancier

DUO

Bronbestand

1CijferVO