Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso)

Definitie

Naast het voortgezet onderwijs is er ook voortgezet speciaal onderwijs. Deze scholen zijn bedoeld voor leerlingen met een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen met een gedragsstoornis. Een school voor voortgezet speciaal onderwijs heeft de deskundigheid in huis om deze kinderen op de juiste wijze te begeleiden.

Is relevant begrip voor

Algemene gegevens school
Tevredenheid leerlingen