Onderwijssector

Definitie

Het Nederlands onderwijsstelsel voorziet in verschillende sectoren en niveaus.

Mogelijke waarde

voortgezet onderwijs (VO)
hoger onderwijs (HO)
primair onderwijs (PO)
Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
Particulier onderwijs
Samenwerkingsverband (swv)
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (vavo)

Is relevant begrip voor

Doorstroom naar vervolgonderwijs
Doorstroommonitor
Tevredenheid leerlingen