LAKS

Definitie

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zet zich in voor de belangen van scholieren. Zie http://www.laks.nl.

Toelichting

LAKS heeft de LAKS-monitor ontwikkeld: een grootschalig gratis tevredenheidsonderzoek vóór en dóór leerlingen van het voortgezet onderwijs. Met een digitale vragenlijst brengt de LAKS-monitor de tevredenheid van leerlingen in kaart; over hun school, de sociale veiligheid én de kwaliteit van het onderwijs.
In de LAKS-monitor zijn de tevredenheidsvragen opgenomen zodat deze kunnen worden gepubliceerd op de eigen schoolpagina van Scholen op de kaart en vergeleken worden met een benchmark.