Gewogen leerlingen

Definitie

De gewichtenregeling in het basisonderwijs bepaalt of een school extra middelen krijgt. Het leerlingengewicht word toegekend op basis van opleidingsniveau van de ouders. Het aantal gewogen leerlingen op school speelt een rol bij de indicator schooladvies en plaatsing.

Is relevant begrip voor

Schooladvies en plaatsing