ELD

Definitie

Elektronisch Leerdossier; Programma dat beoogt een bruikbare standaard voor de digitale uitwisseling van leergegevens te ontwikkelen ten behoeve van een doorlopende leerlijn in het onderwijs.