AOC

Definitie

Agrarisch Opleidingscentrum

Toelichting

Agrarisch onderwijs is onderwijs in verschillende aspecten van de landbouw en daaraan gerelateerde thema's zoals bosbouw, tuinbouw, landschapsbeheer en beheer van natuurlijke hulpbronnen. Het onderwijs wordt op verschillende niveaus gegeven, omvat uiteenlopende vakken, zoals biologie, bodemkunde, plantenziektekunde, management, dierenwelzijn en landbouwtechniek en leidt op voor beroepen in de agrarische of 'groene' sector.