Doorstroommonitor

Definitie

De doorstroommonitor geeft inzicht in de doorstroom van (oud)leerlingen tussen verschillende onderwijssectoren

Toelichting

Voor de Doorstroommonitor stelt DUO met gebruik van basisbestanden (zoals sectorale 1Cijfer-bestanden) een bestand samen over doorstroom van leerlingen van één onderwijssector naar (een) andere onderwijssector(en).

Het doorstroomrapport richt zich op een groep onderwijsvolgers (cohort) die aanwezig is in een bepaalde onderwijssector. De onderwijsvolger moet in die onderwijssector een geldige inschrijving op 1 oktober hebben (gehad) bij een bekostigde instelling. Bij een inschrijving wordt een verzameling gegevens geregistreerd door de instelling waar de onderwijsvolger zijn opleiding heeft gevolgd of volgt. Op basis van die gegevens, gecombineerd met de gegevens van het daaropvolgende jaren, kunnen doorsneden worden gemaakt van de verschillende cohorten. Elk cohort heeft zijn eigen eigenschappen of kenmerken, de zogenaamde deelnemerkenmerken.

Er zijn verschillende versies van de Doorstroommonitor gebaseerd op verschillende doorstroomkubussen, waar Vensters gebruikt van maakt.

De kubus VO-VLG is een bijzondere, omdat hier gebruik wordt gemaakt van een fictieve onderwijssector VLG (vervolgonderwijs). Deze onderwijssector bestaat uit de combinatie MBO/HBO/WO. Bij de doorstroom van het VO (incl. VSO) naar het vervolgonderwijs worden daarin alle onderwijsvolgers meegenomen die naar het MBO of naar het HBO of naar het WO doorstromen. Bij doorstroom naar twee onderwijssectoren tegelijk (zoals naar MBO en HBO) wordt altijd voor de hoogste onderwijssector gekozen voor het bepalen van de kenmerken in het VLG.

Peildatum

1 oktober

Verversingsdatum

De doorstroomcijfers zijn in mei zichtbaar op Scholen op de kaart.

Leverancier

DUO

Bronbestand

1CijferVO