Arrangement

Definitie

Het oordeel dat de inspectie afgeeft resulteert in een toezichtsarrangement. Dat kan één van de volgende drie arrangementen zijn.

Basisarrangement: Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel.

Aangepast arrangement - zwak: Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel.

Aangepast arrangement - zeer zwak: De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen. Vanaf augustus 2017 vernieuwt de inspectie het toezicht op besturen en scholen/opleidingen.

Is relevant begrip voor

Oordeel Inspectie
Oordeel Inspectie