Externe onderzoeksaanbieder tevredenheidsonderzoeken VO

Definitie

De Vensters-vragenlijst voor het onderzoek Tevredenheid leerlingen of Tevredenheid ouders kan ook worden afgenomen via een externe onderzoeksaanbieder die is aangesloten bij Vensters.

Toelichting

Er zijn verschillende externe onderzoeksaanbieders van tevredenheidonderzoeken aangesloten bij Vensters. Als een school een onderzoek heeft afgenomen bij een van deze leveranciers, dan is het mogelijk om gegevens automatisch door te sturen naar Vensters. De aanbieder kan ze opsturen. Op deze manier kunnen de Vensters-vragen zichtbaar worden op Scholen op de kaart en vergeleken worden met een vergelijkingsgroep.

De volgende externe onderzoeksaanbieders zijn aangesloten bij Vensters:

Peildatum

Voor het in beeld brengen van de leerlingtevredenheid op Scholen op de kaart geldt de afnameperiode 1 november - 30 april.