Voortgezet onderwijs (vo)

Definitie

Na de basisschool gaat een leerling naar het voortgezet onderwijs, dit is is een onderwijssector binnen het onderwijs. De keuze naar welk niveau een leerling kan, wordt bepaald op advies van de basisschool. Leerlingen kunnen kiezen uit praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo.

Toelichting

Het voortgezet onderwijs bestaat uit:


Het voortgezet onderwijs volgt de Wet van het voortgezet onderwijs.

Is relevant begrip voor

Aanbod
Behaalde diploma's en certificaten (praktijkonderwijs)
Doorstroom naar vervolgonderwijs
Examencijfers
Na het praktijkonderwijs
Onderwijssoort
Open dagen
Overgaan en zittenblijven
Profielkeuze
Schooladvies en plaatsing
Schoolplan
Slaagpercentage
Tevredenheid leerlingen
Tevredenheid leerlingen ProZO!
Tevredenheid ouders
Tevredenheid ouders ProZO!