Uitstroomprofiel

Definitie

Het uitstroomprofiel geeft voor vso leerlingen aan waarop zij tijdens hun vso opleiding worden voorbereid. We onderscheiden drie varianten: dagbesteding, arbeidsmarkt en vervolgonderwijs.

Toelichting

Soms is het uitstroomprofiel van de leerling niet bekend. Daarom staat er bij de betreffende filter nog een vierde categorie onbekend.

Is relevant begrip voor

Uitstroom naar voortgezet onderwijs