Indirect Ondersteunend Personeel (IOP)

Definitie

Dit is personeel dat niet onderwijsgevend is en ook niet het onderwijsproces direct ondersteunt, zoals bijvoorbeeld een administratief medewerker en het manangement. Zie ook personeelsindeling.