LPA

Definitie

Leerplusarrangement. Via het Leerplusarrangement VO krijgen scholen extra geld als minimaal 30% van hun leerlingen afkomstig is uit APC-gebieden.