Databron

Definitie

Bron waarvan de gegevens afkomstig zijn. Bij de indicatoren staat dit rechtsbovenin vermeld. De meeste gegevens zijn afkomstig van DUO. De gegevens in de indicator Oordeel Inspectie zijn afkomstig van de Inspectie van het Onderwijs. Sommige indicatoren worden ingevuld door de samenwerkingsverbanden zelf. Dit noemen we decentrale indicatoren.

Is relevant begrip voor

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen
Deelnamepercentage
Deelnamepercentage
Geschillen
Geschillen
Gewichtenleerlingen
Instroom vanuit primair onderwijs
Leerlingen in apc-gebieden
Oordeel Inspectie
Oordeel Inspectie
Peildatum 1 februari
Peildatum 1 februari
Percentage leerlingen cluster 1 en 2
Percentage leerlingen cluster 1 en 2
Toelaatbaarheidsverklaringen
Toelaatbaarheidsverklaringen
Uitstroom naar vervolgonderwijs
Uitstroom naar voortgezet onderwijs
Verplaatsingen naar mijn scholen
Verplaatsingen naar mijn scholen
Verplaatsingen vanaf mijn scholen
Verplaatsingen vanaf mijn scholen