Leerweg vmbo

Definitie

Niveau-indeling binnen vmbo (verhouding praktijk/theorie).

Toelichting

Als binnen Vensters een onderverdeling wordt gemaakt, dan wordt aangesloten bij de indeling van de Inspectie, waarbij vmbo-g en vmbo-t worden samengenomen: vmbo-b, vmbo-k en vmbo-(g)t.

Mogelijke waarde

Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b)
Gemengde leerweg (vmbo-g)
Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k)
Theoretische leerweg (vmbo-t)

Is relevant begrip voor

Aanbod
Profielkeuze