Leveranciers - Aanbieders tevredenheidsonderzoeken PO

Definitie

De Venster-enquête voor het onderzoek Tevredenheid leerlingen of Tevredenheid ouders kan ook worden afgenomen via een externe leverancier die is aangesloten bij Vensters.

Toelichting

Er zijn verschillende externe leveranciers van tevredenheidonderzoeken aangesloten bij Vensters. Wanneer een school een onderzoek heeft afgenomen bij een van deze leveranciers, is het mogelijk om gegevens automatisch door te sturen naar Vensters. De leverancier kan ze opsturen. Op deze manier kunnen de Venstersvragen zichtbaar worden op Scholen op de kaart en vergeleken worden met een benchmark.

De volgende leveranciers zijn aangesloten bij Vensters:

Peildatum

Voor het in beeld brengen van de leerlingtevredenheid op Scholen op de kaart geldt de afname 1 november - 30 april.