Personeelsgegevens

Definitie

De personeelsgegevens worden in een geaggregeerd bestand aangeleverd door DUO. Deze gegevens zijn verzameld volgens het deel Personeelsgegevens in het Besluit Informatievoorziening WVO.

Toelichting

DUO verzamelt personeelsgegevens waarmee het ministerie van OCW zijn beleid voorbereidt, monitort en evalueert. Een schoolbestuur is wettelijk verplicht deze personeelsgegevens te leveren volgens een programma van eisen. Hier vindt u meer informatie.

Verversingsdatum

mei

Leverancier

DUO