LGF

Definitie

Leerlinggebonden financiering, ook wel aangeduid als “rugzakleerlingen”.