Onderwijs in Cijfers (OIC)

Definitie

Onderwijs In Cijfers. Een website (https://www.onderwijsincijfers.nl/) die informatie biedt over leerlingen, het personeel en de financiën van scholen voor bestuurders en managers. OIC wordt beheerd door DUO.