Financiële gegevens - MV

Definitie

De bestuursrapportage Financiën is geactualiseerd voor po en vo. Hier vindt u nu de gegevens van 2015. De landelijke benchmarks van 2015 zijn nog niet definitief vastgesteld. Deze worden begin 2017 verwacht. In dit rapport vindt u o.a. informatie over de rentabiliteit, weerstandsvermogen, solvabiliteit en de personele lasten van uw bestuur. Een rapportage die u goed kunt gebruiken als input voor de begrotingen van volgend jaar. Het rapport toont uw actuele financiële gegevens met een trend van vijf jaar.

Daarnaast worden uw cijfers vergeleken met vier verschillende benchmarkgroepen. De signaleringswaarden van de Inspectie zijn aangepast. Meer daarover leest u op de site van de Inspectie van het Onderwijs. Voor de tweejaars- en driejaarsrentabiliteit ziet u nu een gemiddelde terug. Dat wordt eind december aangepast naar een cumulatief. U kunt het rapport nu ook voor eerdere jaren downloaden. Onder ‘Kalenderjaar’ kunt u het jaar selecteren waarvoor u het rapport wilt inzien.

Toelichting

Deze cijfers zijn afkomstig van DUO.

Verversingsdatum

Medio januari zichtbaar op Scholen op de kaart.