Residentiële plaatsing

Definitie

Voor residentieel geplaatste leerlingen hoeft een swv geen toelaatbaarheidsverklaring af te geven, maar het kan wel. In het Dashboard tellen alleen degenen zonder tlv mee als residentieel geplaatste leerlingen, degenen met een tlv tellen mee als reguliere so leerlingen. Leerlingen op een GJI of JJI worden buiten beschouwing gelaten en komen niet voor in het Dashboard.

Is relevant begrip voor

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen